Banner

Hiển thị menu

Search Article

GIỚI THIỆU TỔNG QUAN

TIN TỨC - SỰ KIỆN

Văn bản nông thôn mới

Bộ tiêu chí

Cơ sở dữ liệu

Hệ thống bảng biểu báo cáo

Thông tin cần biết

Hiển thị nội dung, danh sách bài viết

Cá nhân có thành tích trong xây dựng nông thôn mới được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 20/12/2019 08:18:00
Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ đã tặng Bằng khen cho bà Nguyễn Thị Dọc, thôn Quảng Xá, xã Tân Ninh, huyện Quảng Ninh vì có thành tích trong Phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới" giai đoạn 2016 - 2020, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” do Thủ tướng Chính phủ phát động vào ngày 08/6/2011 và được triển khai thực hiện từ năm 2011 - 2020, chia thành hai giai đoạn: Giai đoạn 1 từ năm 2011 - 2015 và giai đoạn 2 từ năm 2016 - 2020. Các giai đoạn của Chương trình được xây dựng bám sát với mục tiêu đến năm 2015 cả nước có 20% số xã, đến năm 2020 có 50% số xã đạt tiêu chuẩn nông thôn mới theo đúng tinh thần Nghị quyết số 26 của Ban Chấp hành Trung ương khóa X, Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020 đã đề ra.

Hồng Mến

[Trang chủ]