Banner

Hiển thị menu

Search Article

GIỚI THIỆU TỔNG QUAN

TIN TỨC - SỰ KIỆN

Văn bản nông thôn mới

Bộ tiêu chí

Cơ sở dữ liệu

Hệ thống bảng biểu báo cáo

Thông tin cần biết

Hiển thị nội dung, danh sách bài viết

Huyện Minh Hóa: Huy động trên 52 tỷ đồng đầu tư xây dựng nông thôn mới

Ngày 20/12/2019 08:16:00

(Quang Binh Portal) - Năm 2019, huyện Minh Hóa đã huy động 52.100 triệu đồng từ nguồn vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ, ngân sách tỉnh, huyện, các địa phương, vốn lồng ghép, vốn doanh nghiệp hỗ trợ, cộng đồng dân cư đóng góp và các nguồn khác để đầu tư xây dựng nông thôn mới (NTM). Trong đó, nguồn vốn Chương trình mục tiêu Quốc gia Trung ương là 36.743 triệu đồng; vốn đầu tư phát triển 33.955 triệu đồng; vốn sự nghiệp 2.788 triệu đồng; nguồn vốn tỉnh 5.690 triệu đồng; huyện 2.500 triệu đồng; vốn lồng ghép 2.214 triệu đồng; tín dụng 530 triệu đồng; doanh nghiệp đóng góp 4.000 triệu đồng; người dân góp 423 triệu đồng. Từ nguồn vốn này, huyện tập trung đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, phê duyệt và hỗ trợ các dự án trồng rừng gỗ lớn, cây ăn quả, nuôi ong lấy mật, phát triển đàn bò lai sind, hỗ trợ Nhân dân các mô hình sinh kế bền vững.

 

Con đường phục vụ dân sinh ở xã Xuân Hóa được làm từ nguồn vốn NTM

Những công trình được đầu tư xây dựng đã đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe, nâng cao dân trí, phục vụ sản xuất và sinh hoạt của Nhân dân trên địa bàn, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, hoàn thiện cơ sở hạ tầng, đáp ứng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới theo quy hoạch được phê duyệt. Các dự án trồng rừng, chăn nuôi đang có triển vọng tốt. Nhờ đó các tiêu chí NTM cũng tăng so với năm 2018. Toàn huyện có 201 tiêu chí đạt NTM, tăng 27 tiêu chí so với năm 2018, bình quân mỗi xã đạt 13,4 tiêu chí. Có 15 xã đạt các tiêu chí quy hoạch, thủy lợi; 12 xã đạt các tiêu chí cơ sở vật chất văn hóa, y tế, và cơ sở hạ tầng môi trường nông thôn. Một số xã tăng từ 03 - 05 tiêu chí như: Tân Hóa, Trung Hóa, Minh Hóa, Thượng Hóa, vẫn có xã giảm 02 tiêu chí như Hóa Phúc và Dân Hóa. Thấp nhất vẫn là hai tiêu chí thu nhập và hộ nghèo, toàn huyện chỉ có 04 xã đạt. Hiện nay, 03 xã Hóa Hợp, Tân Hóa, Trung Hóa đã hoàn thành 19/19 tiêu chí, đang hoàn thiện hồ sơ chờ thẩm định, công nhận xã đạt chuẩn NTM năm 2019.

Thời gian tới, huyện Minh Hóa sẽ tập trung hỗ trợ, hướng dẫn nông dân thực hiện chuyển dịch cơ cấu, phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập và giảm tỷ lệ hộ nghèo; xem xét hỗ trợ các xã đầu tư hoàn thành cơ bản một số nội dung của các tiêu chí: Giao thông, trường học, cơ sở vật chất văn hóa, cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn… đồng thời với đầu tư cơ sở hạ tầng về thông tin và truyền thông, nhà ở dân cư… nhằm bảo đảm có trên 50% số xã đạt từ 10 - 14 tiêu chí trở lên theo Bộ tiêu chí Quốc gia về NTM.

Thùy Linh Đài TT - TH Minh Hóa

[Trang chủ]